Izšel je novi zbornik Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani INTRO 18/19.
INTRO 2018/19 je izbor in prikaz pretekle produkcije v publikaciji, ki jo tokrat držimo v rokah z enoletno distanco
in ob boku spletni razstavi iztekajočega se študijskega leta 2019/20. Bralec naj sam presoja to, kar ponuja INTRO.
Presodi naj ambicijo fakultete, njeno aktualnost in kakovost ter na tej podlagi njen položaj v stroki in družbi. Ali se
na šoli arhitektura razume kot vase oprta in vase zazrta in zato dogmatična umetnost ali kot taka, ki odpira
relevantna vprašanja, je družbeno kritična, subverzivna in po potrebi tudi afirmativna. Publikacija bo šele v rokah
kritičnega bralca postala več kot arhiv, orodje zunanje presoje in s tem tudi (avto)refleksije.
IMAMO SVOJ GLAS
Pogovor s študentkami in študenti arhitekture ob izidu publikacije INTRO 18.19. na razstavi Mladi smo in živi, ob 100-letnici šole za arhitekturo v Ljubljani.
 Na srečanju so se študentke in študenti soočili in izrazili svoje mnenje o temah, ki so bile širše obravnavane v času procesa študija na FA v študijskem letu 18.19. Vloga spletnega dogodka omogoča študentom, da se predstavijo kot skupina, ki ima svoj glas in svojo moč. 
.
INTRO 2018 – 2019 
Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za arhitekturo 
.
Uredili: Anja Vidic, Danica SretenovićUroš Rustja, Jure Henigsman, Špela Verovšek 
.
Uredniški odbor INTRO: Anja Vidic, Ana Kosi, Uroš Rustja 
.
Predgovor: Matej Blenkuš  
Oblikovanje in prelom: Sara Badovinac, Polona Čelhar 
Fotografije: Ana Skobe, Tadej Bolta, arhiv UL FA  
Jezikovni pregled: Nataša PurkatJeff Bickert 
Prevod: Andreja Šalamon Verbič 
Založila: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija  
Zanjo: Matej Blenkuš  
Tisk: Tiskarna Ozimek  
Naklada: 600  
© 2020, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo  
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo  
Zoisova cesta 12, SI-1000 Ljubljana, Slovenija  
http://www.fa.uni-lj.si  
https://www.facebook.com/uniljfa/   
dekanat@fa.uni-lj.si  
+386 (0)1 200 07 49 

.

.

.

Z nakupom publikacije INTRO 18.19 se ustanavlja nov fond, namenjen študentom. Koristil se bo v študijskem letu 2020/2021 za študentske pobude, akcije ali razstave, oziroma za karkoli se študentom zdi pomembno izpostaviti, predstaviti in se zavzeti.