Razvoj univerze in študentskega bivanja v Ljubljani

Aljoša Bratkovič, Andrija Orlić, Staša Petković

mentorji: izr. prof. mag. Anja Planišček, doc. Nika Grabar, Klemen Ploštajner mag. soc
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Univerza v Ljubljani je izvorno organizirana kot mestna univerza, kar pomeni, da so fakultete in ostale stavbe nepogrešljivi del mestnega tkiva in študenti nepogrešljivi gradniki mestnega življenja. Čeprav Univerza v zadnjem času vse bolj razpada na štiri fokusna območja – mestno središče, Bežigrad, območje pod Rožnikom ter ob Zaloški in na Kodeljevem, še vedno predstavlja integralni del mesta.

Ljubljanska Univerza je bila ustanovljena po koncu prve svetovne vojne leta 1919. Do druge svetovne vojne so nastale Filozofska, Pravna, Medicinska in Tehnična fakulteta ter NUK. V tem času so obstajali le trije študentski domovi (Oražnov dom, Baragovo semenišče ter Akademski dom). Univerza se je intenzivno razvijala po drugi svetovni vojni, ko se je povečalo število programov in fakultet in so se začeli graditi javni študentski domovi. Zgrajenih je bilo prvih osem študentskih blokov v sklopu študentskega naselja Rožna dolina. Od leta 1970 do osamsvojitve Slovenije so zgradili študentsko naselje Bežigrad, naselje Mestni Log, dom na Topniški ter še šest blokov v Rožni Dolini. Po osamosvojitvi Slovenije so na novo zgradili le še študentski dom FDV, ter leta 2006 dom na Poljanski cesti in v Litostroju.

#100 let Univerze v Ljubljani #študentsko bivanje #študentski dom

icon-prev
icon-next