Kulturni center

Mina Mejač

mentor: doc. Mitja Zorc

asistentka: Klara Zalokar

demonstratorja: Maruša Turnšek in Tadej Urh

Zasnova kot spomin na obstoječo stavbo ohranja del skeletne armiranobetonske konstrukcije, ki jo izvotli in v njej vzpostavi osrednji hall novega kulturnega centra. Prek nove steklene strehe zenitalno osvetljen večvišinski volumen halla je prepreden z mostovži in stopnišči. Hall predstavlja vhodno območje in komunikacijsko vozlišče stavbnega kompleksa, je pokrit mestni trg in atraktiven prostor za raznovrstne dejavnosti. Nanj se vzdolž vzhodne in zahodne stranice neposredno navezujeta nova volumna knjižnice in glasbene šole. Kot kontrast monumentalnemu vertikalnemu prostoru osrednjega halla sta oba volumna zasnovana kot preprost niz programskih ploščadi s prostim obodom in utilitarnim servisno komunikacijskim jedrom. Pri glasbeni šoli si od pritličja proti vrhu sledijo koncertna in plesna dvorana, učilnice za skupinski in individualni pouk ter upravni prostori. Pri knjižnici pa v pritličju oddelek za otroke in mladino, višje pa oddelki za odrasle, čitalnica in študijske sobe.

Povezava do analize Jezik vzorcev Kamnika
Tok mladih in starih ~ Mesto.1 / 08
Zasebna programska ulica ~ Stavbe.2 / 13
Centraliziranje druženih stavb ~ Stavbe.1 / 06

#stavbe za vzgojo in izobraževanje #stavbe za kulturo in prireditve #stavbe mešane rabe

icon-prev
icon-next