PROSTOR (SO)BIVANJA V MESTU

Natečaj ProHolz

Aljaž Tumpej, Hana Videmšek, Kaja Šimičić, Tamara Hostnik, Marjeta Javornik, Iza Krampl, Maja Kikelj

Mentor/-ica: prof. Mojca Gregorski

Kakšna je arhitektura v mestu, kjer je je možnost širitve v vertikalo?

Kakšen je prostor v arhitekturi omejitev: gibanje znotraj bivanja, izolacija v družbi, park v hiši,…

Razvoj mest zadnjih desetletij zaznamuje priseljevanje v urbana središča, koncentracija delovnih mest ter dnevne migracije. Posledica centralizacije sproža ekonomske interese po gradnji in večanju kapacitet stanovanj znotraj urbanih središč, predvsem na redkih praznih parcelah. Ob zgoščanju mesta izginjajo skupni javni prostori in prostori, ki bi lahko postali javni. 

Študentske naloge se ukvarjajo z iskanjem rešitev za zgoščanje stanovanjske gradnje Dunaja v vertikalo, na primeru nadgradnje 3 obstoječih stanovanjskih karejev iz 60-ih let. Zamišljene so kot lahke lesene gradnje,ki z novimi skupnimi površinami in statično ojačitvijo starih stavb izboljšajo pogoje obstoječih stanovanj. Naloga odpira tudi vprašanja novih fleksibilnih stanovanjskih tipologij ter vprašanje skupnega prostora. Ali lahko bivanje na strehi ponuja kvalitete bivanja na stiku z zemljo, vnese del parka v hišo, poveže stanovalce kljub izolaciji,…? Študentske naloge so odprle vprašanja sobivanja, dela na domu in gibanja znotraj bivanja še pred izbruhom pandemije. 

Projekti so izvedeni v okviru mednarodnega interdisciplinarnega natečaja ProHoz v organizaciji mest Dunaj, katerega rok oddaje je sovpadal z začetkom svetovne pandemije Virusa Covid. Zaradi podaljšanega roka oddaje natečaja konec junija 2020, projektnih rešitev(še) ni dovoljeno objaviti. Zamisli projektov so posledično predstavljeni kot kratki video zapisi s sporočilnostjo, ki jo prinaša oddani natečajni projekt. 

#trajnostna arhitektura #prenova stanovanjskih stavb #nove stanovanjske tipologije

icon-prev
icon-next