360

Lenart Megušar, Gregor Vidmar

mentor/-ica: izr. prof. Vasa Perović MA BiA
asistent/-ka: Anja Vidic u.d.i.a., konzulatant: Jure Grohar u.d.i.a.

Projekt je zasnovan tako, da združuje mlade obiskovalce kolonije in vaščane. Med njimi spodbuja interakcije in medgeneracijsko druženje. Prenovljena taverna z jedilnico, kavarno in servisom za oskrbo starejših prebivalcev. Ponuja jim topel dnevni obrok in pomoč pri gospodinjskih opravilih na domu.

Objekti v krogu so prilagojeni bivanju šolskih otrok. Ponujen jim je prostor za bivanje, spanje in učenje. Veliko jedilnico, večnamensko dvorano in delavnico si delijo s starejšimi, kjer prihaja do interakcij in prenosa znanja ter veščin.

Taverna s trgom zopet postane središče družbenega dogajanja v vasi. Trg soustvarja nova taverna s kavarno in veliko jedilnico, nanj pa je postavljen velik ribnik, ki deluje kot zbirališče za vaščane. Izčiščena ureditev prostora pred taverno omogoča uporabo trga na različne načine (kulturne prireditve, zbirališče, terasa kavarne, …).

Krog kot tipologija stavbe najbolje ugaja lokacijskim in programskim zahtevam. Krožna oblika tlorisa je znana tudi po tem, da spodbuja uporabnike h gibanju, igri in socializaciji, zato je tudi zelo primerna za izobraževalni program.

Zunanji “brezkončni” krožni hodnik zamejuje vse nove volumne, prostor vmes je posajen z lokalnimi vrstami dreves in grmovja. Krog deluje tudi kot povezava med objekti. Taverna z jedilnico in kavarno je bolj javnega značaja, zato leži izven kroga, hkrati pa označuje glavni vhod v kompleks za njo.

#Goričko #taverna #mladinski dom #turizem, gostinstvo in kulinarika na podeželju

icon-prev
icon-next