Risanje po modelu

Iz domačega okolja vzemite stol, in ga postavite v večji prostor. Primerno se oddaljite od njega in se usedite tako, da je celoten stol pod vašim horizontom. Preko analize tlorisa, prereza in pogledov preučite obliko in zasnovo in se lotite risanja izbranega stola. Pomagajte si z viziranjem.

icon-prev
icon-next