3-8 kotnik

Načrtaj perspektivno sliko kompozicije sestavljene iz enakostraničnega trikotnika, kvadrata, petkotnika, šestkotnika, sedmerokotnika …, pri čemer imajo vsi liki skupno stranico, kot prikazano v shemi. Sestavite več kompozicij hkrati, sami si izberete distanco d in višino v. Dimenzija stranice a naj ne presega 5 cm.

a. Likom v tlorisu dodajte tudi višino.

b. Likom v tlorisu brez dodajte tudi višino.

Nalogo se izdela po postopku z uporabo ravnil in šestila. Konstrukcija risbe (anatomija risbe) naj bo tanka in vidna, točke naj
bodo označene. Vidne robove oz. “rezultat” poudari.

icon-prev
icon-next