Lanthierijev mlin v Peklu

Sara Biščak

mentorica: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistenta: asist. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstratorja: Žan Menegatti in Maks Rojec

konzultant za statiko: doc. dr. Simon Petrovčič

Mlin v Peklu je leta 1740 postavil grof Lanthieri. Kompleks je v času najboljših let obsegal mlin v glavnem gradiču, stopo, kovačijo, žago, gospodarski objekt s svinjakom in senikom, vinsko klet ter hlev. Osem mlinskih koles, delovanje žage in kovačije je z zvoki in ropotom spominjalo na Pekel, hkrati pa je reka Vipava šumela ter pripomogla k peklenskemu občutju soteske Pekel. Danes je ohranjena glavna stavba z nedelujočimi mlini, ti. magazin, in žaga, v kateri je umeščena mala hidroelektrarna.

 #industrijska dediščina #prenova industrijskih stavb in območij #trajnostna arhitektura

icon-prev
icon-next