Mreža miz

Maša Skočir

mentor: doc. Mitja Zorc

asistentka: Klara Zalokar

demonstratorja: Maruša Turnšek in Tadej Urh

Streho tvori družina elementov, manjših streh, ki delujejo kot mize različnih velikosti in višin, ki se med seboj na videz naključno prekrivajo. Prostor pod streho je namenjen šahu, plesom v paru in telovadbi za otroke. Dimenzije elementov posamično in v medsebojnih kombinacijah ustrezajo prostorskim zahtevam navedenih dejavnosti. Lokacija, kjer se streha nahaja, se na eni strani odpira proti hišam, na drugi strani pa jo obdajajo drevesa, ki nekoliko omejijo hrup z glasnega dela parka. Osi posameznih streh se navezujejo na prehode med že obstoječimi stavbami na lokaciji ter na debla pomembnejših dreves. Nekatere strehe se umikajo drevesom, ob katere so postavljene, zato med njimi nastanejo ozki razmiki. Strehe so nagubane oziroma zalomljene in skupaj z razliko v višinah omogočajo prehod svetlobe v notranjost prostora. Podprte so s tremi stebri, dvema na zunanji strani in enim na notranji. Notranje stebre si strehe delijo. Konstrukcija je sestavljena iz kovinskih stebrov in nosilcev, streha je krita s pločevino. 

#rekreacijske površine #parki in druge zelene površine #javni prostor

icon-prev
icon-next