Atrij³ + drevo

Ana Škrbec

mentor: prof. Maruša Zorec

asistent: asist. Uroš Rustja

demonstratorja: Tadej Bolta, Andraž Keršič

Pri projektu sem se ukvarjala z načrtovanjem domovanja za umetnika, ki služi tudi kot njegov delovni in razstavni prostor. Moj koncept izhaja iz poglavja knjige Pattern language: Intimacy gradient, okolice in značilnosti hiš v Vipavskem križu. Moja lokacija, stisnjena med ozke ulice, je navdihnila koncept, ki se na sodoben način prislanja ob obstoječe. Masiven zid, ki obdaja vanj vstavljene volumne – ti pa med seboj komunicirajo prek atrijev. Prav atriji so osrednjega pomena, saj poleg ustvarjanja vmesnih praznin za zelenje služijo kot ločnice in prehodi med volumni. Prostor se stopnjuje od javnega do privatnega. Ta prehod je viden tako v tlorisu (od leve proti desni strani objekta), kot v prerezu (od pritličja navzgor).

“Unless the spaces in a building are arranged in a sequence which corresponds with their degree of privateness, the visists made by strangers, friends, guests, clients, family, will always be a little awkward.” INTIMACY GRADIENT; Christopher Alexander, A Pattern Language 

#živeti z zemljo #oživljanje podeželja #dom #vas #skupnost

icon-prev
icon-next