Ne(a)kropola

Gregor Zupan, Anja Zupanec

mentor: doc. Mitja Zorc

asistentka: Klara Zalokar

demonstratorja: Maruša Turnšek in Tadej Urh

Obstoječe pokopališče v Kamniku, Žale, na griču zahodno od mesta, je skozi čas dobilo podobo sestavljenih grobnih polj iz več obdobij. Rob pokopališča proti mestu ni jasno izražen. Analiza dostopnosti je nakazala možnosti novih vhodov na pokopališče prek gozdnatega pobočja.
Vzdolž južnega roba pokopališča se začrta novo obzidje, ki urejeno zaključi obstoječo ureditev in vzpostavi nove površine. Obzidje raste kot ena poteza, ki na mestih zamikov in prevojev oblikuje nove prostore in programe. Obzidju sledi nova pot, ki na vzhodnem in zahodnem delu pobočja pripelje z mesta na pokopališče. S poti se na oblikovanih razglediščih ponujajo usmerjeni pogledi na mesto, grad Zaprice in Mali grad. Poteza obzidja v odnosu do obstoječe brežine vzpostavlja različna razmerja. Na vzhodnem delu pokopališča se med obstoječ pokopališki zid ter novo obzidje vpnejo nova grobna polja, poslovilni prostori in ploščadi ter servisni prostori. Na zahodnem delu se obzidje zareže v gozdno brežino, spremlja dostopno pot in zameji prostore odmika z žarnim pokopom. V tem delu se uredi tudi alternativni način pokopa, gozdni pokop med drevesi, brez oznak. Ob zaključku obstoječe ureditve, na prehodu z odprtega v gozd, se uredi območje za raztros pepela.

Povezava do analize Pokopališki vademekum
Povezava do analize Jezik vzorcev Kamnika
Prostori odmika ~ Mesto.1 / 06
Orientacijske točke ~ Mesto.1 / 05

#prostori slovesa #javni prostor #kontekstualna občutljivost

icon-prev
icon-next