Poslovno stanovanjski objekt: Bržigrajski Dvor

Sanel Fazlić

mentor/-ica: doc.dr. Domen Zupančič

V neposredni bližini Plečnikovega stadiona, med Dunajsko cesto in Topniško ulico že vrsto let, stoji
praznina. Od same porušitve Topniške vojašnice, se tu razen stanovanjskih objektov ob Peričevi ulici in objekta v državni lasti na Kržičevi ulici ni zgodi nič razen nedavne obnovitve nosilcev jumbo plakatov, ki ograjujejo na prvi pogled neurejeno gradbeno jamo. Trenutni lastnik parcele je ministerstvo za pravosodje, ki pa trenutno nimajo interesa po izgradnji potrebnih objektov. V prihodnje sta planirani obnova Plečnikovega stadiona ter izgradnja Petrol HQ.
Obravnavano območje nima posrednega stika z Dunajsko cesto, ampak med njima teče nekakšen zeleni pas javne delno urejene površine. S tem posledično, že obstoječi objekt, kjer se danes nahaja KPK, diktira oz. narekuje mejo objekta. Ob Topniški ulici pa to mejo narekuje že obstoječ večstanovanjski objekt na vzhodni strani.

Projekt je razdeljen na dva programa, javni in stanovanjski. V pritličju in prvem nadstropju, se nahaja javni program, v ostalih zgornjih nadstropij vse do 12. se nahajajo stanovanja. Medtem ko sta dve kletni etaži deljeni na javni in stanovanjski del namenjeni za parkirna mesta. V stanovanjskih kletnih prostorih se nahajajo shrambe stanovanj ter delavnica za potrebe stanovalcev (npr. menjava zračnice pri kolesu). Pritličje in prvo nadstropje, ki je namenjeno javnemu programu, je razdeljen na tri dele. V prvem je knjižnica, ki ima tudi direkten dostop do parkirne garaže v kleti, drugi je manjši trgovinski center, v tretjem pa pisarne. Slednji dve imata dostop do parkirnih mest preko zunanjih oz požarnih stopnic, pri katerih je omogočen tudi dostop z dvigalom. Stanovanjska nadstropja pa vsebujejo 6 stanovanj. 2 enosobni stanovanji brez balkona in 4 trosobna stanovanja z balkonom. Sami konstrukcijski sistemi so razdeljeni v dve skupini. V kletnih prostorih pritličju in prvem nadstropju je uporabljen armirani beton kot čvrsta podlaga za drugo skupino, ki pa so leseni stolpiči iz KLH plošč z armiranobetonskim jedrom. Fasada je v obeh primerih obešana na medetažno ploščo.

#stanovanjska gradnja #poslovni prostori #mestne zelene površine

icon-prev
icon-next