Soseščina spominov in tovarištva

Dylan Gubbels

mentor/-ica: izr. prof. Dr. Alenka Fikfak

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristijan Lavtižar

#trajnostni urbanizem #samooskrba #participacija

icon-prev
icon-next