Stanovanjski blok z modularno zasnovo

Matevž Šega

Mentor: doc. dr. Tomaž Slak, konzultantka: Lana Strle

Zasnova sledi kontekstu širšega urbanizma in usmerja poglede na jug proti reki Krki, stran od železnice in industrijskih objektov. Koncept blokov kot modularnega sistema zamaknjenih lamel tvori razgibane tlorise z delno modularnimi elementi in je koncipiran kot sosledje stanovanj s centralnim vhodom na katerega sta navezani po dve stanovanji na etažo.

Dva tipa stanovanj brez nosilnih pregradnih sten omogočata uporabnikom ureditev po lastnih potrebah. Z dodatno sobo, ki se nahaja med sosednjima stanovanjema, lahko slednja povečamo, s čimer dobimo štiri velikosti.

Nesimetrična dvokapna streha, navdihnjena iz lokalne gradnje in gričevnate krajine, znotraj skriva dve velikosti ateljejskih dupleksov z velikim severnim oknom. Ker okno obsega večino severne strehe lahko služi kot osvetlitev tako severnega dela stanovanja kakor galerije zgoraj. To  omogoča, da je velikost in pozicija ateljeja stvar osebnih preferenc uporabnika.

Pritličje ustvari prostore za javni program – lokal, trgovina, frizer, pisarne – kakor tudi prostor za druženje stanovalcev in razstavne prostore za umetnike. Dvostranska odprtost omogoča programu poljubno navezavo na okolico. Prav tako je obojestranski vhod za stanovalce s čimer se navezuje proti cesti kakor proti reki.

#urbanistični modeli stanovanjske zazidave #stanovanjska gradnja #stanovanjska soseska

icon-prev
icon-next