Arkade ob Rožnovenski cerkvi

Jože Plečnik, Kranj, 1954

Kaja Križaj

Kranj je srednjeveško mesto z več tisočletno tradicijo, ki pa dolgo ni imelo mestnih vrat. Zato je arhitekt Jože Plečnik, z zgraditvijo arkad ob prezbiteriju Rožnovenske cerkve, postavitvijo vodnjaka in stopnišča ter preureditvijo fasade hiše pod vrhom klanca, skušal ustvariti monumentalen vhod v staro mestno jedro. Arhitekt je ustvarjal pred svojim časom, zato številni niso cenili njegovega dela. Prebivalci nad novo ureditvijo Vodpivčeve ulice sprva niso bili zadovoljni, saj so stopnice ovirale njihovo vsakodnevno pot s kolesom iz zgornjega dela mesta v spodnje in obratno. Plečnikov namen pa je bil prav ta, da ljudem, ki vstopajo v mesto, z različnimi arhitekturnimi elementi upočasni pot, da bi si bolje ogledali mesto, v katerega vstopajo. To je med drugim dosegel z izredno nizkimi stopnicami in stebrički, ki se nahajajo na stopnišču.

Jože Plečnik je v svojo arhitekturo vključeval nove elemente, ki so ponavadi nasprotovali tradicionalni arhitekturi. V središču njegove intervencije ob Rožnovenski cerkvi stoji vodnjak, ki je obenem obelisk. Na vrhu obeliska, ki uhaja v nebo pa stoji petelin, ki je bil sprva namenjen za Žale. Še ena novost, ki se pri tradicionalni arhitekturi ni pojavljala (oziroma so jih poskušali prekriti) so fuge, ki jih običajno poskušamo prekriti, Plečnik pa jih je še posebej poudaril in s tem ustvaril nekakšno sestavljanko kamnitih elementov. Poleg tega je pokril zid s strešniki, kar pa se je izkazalo za zelo pametno potezo, saj so le-ti zavarovali lehnjak pred vremenskimi vplivi.

icon-prev
icon-next