Povezovanja prostora

Anja Zabavnik

mentor/-ica: izr. prof. dr. Sonja Ifko

Območje naše lokacije je kljub bližini mesta zapostavljeno in premalo obiskano ter izkoriščeno, zato na strani proti jugu sledimo konceptu odpiranja in povezovanja proti mestnem središču in sicer na dveh mestih. Najprej se ob meji z mošejinim vrtom vzpostavijo terasaste stopnice, ki prekinejo višinsko oviro med parcelama. Med mošejo in obračališčem pred rotundo se odstrani baraka in tako se omogoči odprt pogled proti vrtu in posledično centru. Na tem območju se oblikuje zeleni prostor in spremeni namembnost tirov, ki dopolnjujejo obstoječo muzejsko dejavnost in obiskovalcem omogočajo jasnejši pregled nad lokacijo ter dajejo prostor za druženje ali branje pod krošnjami. Med Kurilniško ulico in Tivolsko cesto se čez delujoče tire postavi most, ki pešcem in kolesarjem omogoči lažji in hitrejši dostop iz centra. Po Kurilniški ulici steče urejena pešpot, vse mimo mošeje, kjer se razcepi. Prva pot vodi proti prej omenjenemu ozelenjenem območju, druga pot pa mimo livarne, direktno proti centru območja. Staremu skladišču pred Livarno odstranimo zidove in ga spremenimo v večnamenski paviljon z info točko, pod katerim se izvajajo koncerti, delavnice, vadbe, predavanja in podobno.

#trajnostna urbana regeneracija, #revitalizacija mestnih območij  #industrijska dediščina #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next