(Y)

Ilhana Šahinović

Mentor/ice: doc. dr. Ilka Čerpes, u.d.i.a., konzult. Mia Crnič, u.d.i.a., demonstr. Zala Koleša dipl. arh. urb., asist. Aleksander Vujović, m.i.a.

V svojem projektu sem uporabila en tip stavbe in to so »Y« stolpnice iz naselja Nove Jarše v Ljubljani. Območje deluje kot celota, ker sem postavila 6 stolpnic enakomerno po celem območju. Stolpnice so povezane med seboj z diagonalnimi potmi. Referenčnim stolpnicam sem spremenila postavitev in jih zasukala tako, da so poravnane z gradbeno linijo sosednjih blokov na severu in jugu. Na severnem delu ob Šmartinski cesti sem ohranila višino referenčnih stolpnic, medtem ko so ostale štiri znižane za 5 etaž, da se ujemajo s sosednjima obstoječima vila blokoma. Zaradi velike višine in senc sta stolpnici ob Šmartinski poslovno-stanovanjski, preostale so samo stanovanjske. Okoli stolpnic so razširjene zasebne zelene površine, ki sem jih zamejila z živo mejo in drevesi, tako da preprečijo javni dostop do stolpnic. Za javne površine je predviden notranji sredinski del območja med stolpnicami, na katerem se od severa do juga izmenjujejo različni programi, kot so javni park, otroško igrišče, skate park, fitnes na prostem, park za pse in bralni kotiček. V območje sem umestila dve podzemni garaži. Eno sem postavila na sever območja z dvema uvozoma (en uvoz s Pokopališke ulice, drugi s Flajšmanove). Druga podzemna garaža je na jugu. Tudi ta ima dva uvoza in sicer enega s Pokopališke in drugega s Kavčičeve ulice. Poleg podzemnih parkirišč so urejena tudi zunanja parkirna mesta. Po obodu območja poteka urejena kolesarska steza. Predvideni sta dve avtobusni postaji (ob Flajšmanovi ulici in ob Šmartinski cesti).

#reciklaža stavbnega otoka #revitalizacija mestnih območij #trajnostna urbana regeneracija

icon-prev
icon-next