Nova tržnica v Luciji: Idejna zasnova

Anja Bagon

Avtor/ji projekta: Anja Bagon, magistrsko delo

Mentor/ji: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski, asist. Tomaž Berčič

Konzultant za statiko: doc. dr. Simon Petrovčič

Konzultant za požarno varnost: doc. dr. Domen Kušar

Magistrsko delo obravnava problematiko naselja brez oblikovanega središča. Lokacija ob portoroški marini je degradirano območje, ki se trenutno uporablja za parkirišče. Ker pa je na območju neposreden dostop do morja in je območje locirano v bližini obstoječih centralnih dejavnosti v naselju, ima tudi velik potencial za umestitev različnih javnih programov. Nova tržnica je program, ki ga naselje potrebuje tako za stanovalce kot za turiste. Zasnovana je tako, da upošteva manjše število obiskovalcev v zimskem in večje število obiskovalcev v poletnem času. Večje zunanje stopnišče pred tržnico je namenjeno na eni strani druženju in posedanju, na drugi strani tribuni na prostem, pred katero je mogoče organizirati prireditve in koncerte.

#revitalizacija mestnih območij #mediteransko mesto #tržnica

icon-prev
icon-next