Mesto nove gravitacije

Ela Irena Leskošek, Tanja Pfajfar

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Analiza študentskih domov v Ljubljani in intervjuji s študenti so pokazali velika odstopanja med številom vpisanih študentov v Univerzi v Ljubljani in številom razpoložljivih postelj. Na splošno primanjkuje tudi kakovostnega prostora, ki bi študente podpiral in spodbujal pri študiju.

Naloga rešuje problematiko študentov fakultet na Kardeljevi ploščadi za Bežigradom. Študenti ob pomanjkanju stanovanj nimajo veliko možnosti za zdravo prehranjevanje, druženje, rekreacijo, na fakultetah tudi ni dovolj primernih prostorov za učenje.

Mesto nove gravitacije je urbanistično-arhitekturna intervencija, ki poveže študente različnih fakultet in izboljša študij. Ob obstoječem drevoredu, ki ločuje cesto od parkirišč, predvidi novo povezovalno os oz. pot, ob kateri se nanizajo različne stavbe: študentski dom, prostori za učenje, restavracija in športne dvorane.  Pot je dvignjena nad tla in poteka med krošnjami dreves. Tudi stavbe ob njej se tal dotikajo le s stebri, kar omogoča ohranjanje parkirišč v uličnem parterju. Ulica je preurejena v skupen deljen prostor za avtomobile, kolesarje in pešce, ki jih ločuje tlakovanje.

Intervencija programsko obsega manjši študentski dom, raznolike prostore za učenje v kombinaciji s spalnimi “kapsulami” za začasno bivanje, restavracijo in študentsko kuhinjo, kjer si študenti lahko sami pripravijo hrano, ter tri male in eno veliko športno dvorano.

Intervencijo poudarja montažna okvirna jeklena konstrukcija, v katero so vstavljeni volumni z različnimi programi.

#trajnostna urbana regeneracija #mesto in zelene površine #javni prostor

icon-prev
icon-next