Mobilnost v Alpah

zapis v material

Tina Valentina Božak, Jan Šimnovec, Gaja Žgank

mentor: doc. Rok Žnidaršič

asistentka: asist. Katarina Čakš

demonstratorja: Adam Breznik in Anja Jezernik Knaus

Skozi analizo mobilnosti v Solčavi smo ugotovili, da na nekaterih delih območja prihaja do velikih zgostitev prometa, med tem ko so ostali popolnoma razbremenjeni. Neuravnovešenost, ki nastaja v prostoru, smo želeli prikazati s pomočjo kinetične energije, materializirane v obliki mobila.

Gibljiva skulptura prikazuje problem in rešitev mobilnosti v Alpah. Palice prikazujejo poti, ceste v Zgornji savinjski dolini, kamni pa predstavljajo žarišča na posameznih povezavah. Z vsemi obremenitvami mobil predstavlja današnje stanje neenakomerne obremenjenosti cestnih povezav. Ob posegu človeka, z odstranitvijo in razbremenitvijo žarišč, se vzpostavi ravnovesje.

Z zapisom v material smo želeli opozoriti na to, da za dobro delujoč sistem mobilnosti potrebujemo enakomerno obremenjenost celotnega prostora ter da nenadna sprememba obremenitve ne omogoči takojšnjega uravnovešenja.

#trajnostna mobilnost #trajnostni turizem #revitalizacija/reanimacija podeželja

icon-prev
icon-next