Območje Tobačne tovarne jutri

Urša Švagelj

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Tobačna tovarna mi predstavlja območje kulturne dediščino in ga je treba ohranjati, zakaj? Menim, da zato, ker je del naše zgodovine, naših uspehov (tudi »padcev«) in se ga je treba spominjati, da dosežemo tudi v sedanjosti nivo uspeha oz. treba se ga je spominjati zato, da ne ponovimo napak. V tem primeru gre za uspeh. Ob prvem stiku s Tobačno tovarno me je prehajal čuden občutek, občutek praznega in občutek mogočnega. Rada se sprehajam skozi Tobačno tovarno. Vendar vsakič, ko jo prečkam, tam ni veliko ljudi. Torej kaj lahko storim, da bo območje bolj pestro in da se bodo ljudje tam zadrževali? Moj koncept ima dve križišči z horizontalno, vertikalno in diagonalno cesto. Zakaj sem se odločila prav za diagonalno cesto? Z namenom, da to območje poživim. Ceste povezujejo Tržaško cesto z območjem, Oražno ulico z območjem, ki se potem poveže v Bleiweisovo ulico. Prostoru sem hotela vzpostaviti neko pestrost, zato sem vključila različne tipologije stavb na severnem levem vogalu je šest vila-blokov (P + 5), pet ozkih blokov (P + 3), dva globoka bloka (P + 3), tri bloke na dvorišče ( P + 3 ), ki sem jih prilagodila okolici, ter dva stolpiča (P + 4). Prilagoditi sem se hotela soseski Rožna dolina in soseski na zahodni strani, zato sem dala točkovno pozidavo vila- blokov in dva stolpiča.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next