Prostor začasnega študenta si ne zasluži komplimenta?

Domen Peklar, Daša Pintarič

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Novo študentsko središče je umeščeno na južni rob pivovarne Union, na lokacijo, kjer ŠOU trenutno že izvaja programe za študente. Le-ti so razpršeni v številnih stavbah, ki so bile v preteklosti zgrajene stihijsko in brez načrtovalske logike. Z ureditvijo novega Koloparka, ki povezuje Šiško, Bežigrad, Center in Tivoli bo stavba študentskega središča tvorila zametek razvoja stavbnega otoka do Ruske ulice – prostora, ki se bo sprostil ob eventuelnem umiku pivovarne Union iz mestnega središča. Lokacija je optimalna tudi iz vidika transporta, saj je v bližini glavne železniške in avtobusne postaje ter postajališč LPP. Projekt predvideva premestitev vseh trenutno aktivnih programov ŠOU v novo stavbo, ter vključitev študentskih namestitev, prostorov za učenje, športih programov, gostinstva in večnamenske dvorane.

Stavba s podolgovato obliko tvori rob parka in hkrati z razgibano višino prikriva pivovarno ter omogoča prehod svetlobe v zaledje. Pritličje je deloma dvignjeno, kar omogoča prehod pod stavbo in povezavo z Jesenkovo ulico. Park nudi stanovalcem študentskega doma prostor za sprostitev in je hkrati prostor prehoda za sosedstvo Spodnje Šiške.

Stavba vključuje sobe za stalno namestitev in začasne “kapsule” za študente, ki čakajo na sobe tekom študijskega leta. Vse sobe in prostori za učenje se obračajo proti parku na jugu, medtem ko je na severu povezovalni prostor z izbočenimi kuhinjami in nišami za druženje. Terase na strehah ponujajo prostor za sprostitev, druženje in vrtnarske konjičke.

#nove stanovanjske tipologije #mesto in zelene površine #rekreacijske površine

icon-prev
icon-next