Kolopark – kolesarski park med tiri

Nina Zaletelj Iličič, Dora Kavčič, Daša Pintarič, Domen Peklar,  Blaž Šenica, Jan Verhovšek, Eva Zgrabljič, Anja Žerjal

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Kolopark je nov mestni park na stičišču Bežigrada, Šiške in mestnega središča, ki jih ločuje razpotje gorenjske in primorske železnice. To “nikogaršnje ozemlje” je danes siva cona z različnimi vsebinami: pomembnejše so študentski Kampus, Pivovarna Union in Islamski verski center. Med stavbami, tiri ter robnimi cestami so zelenje, parkirišča in skladišča. Območje je težko prehodno in predstavlja ostro ločnico med ljubljanskimi predeli.

Z namenom povezovanja teh predelov v luči trajnostne mobilnosti predlagamo ureditev novega mestnega parka s kolesarsko avtocesto v skledasto poglobljenem terenu pod železniškimi tiri. Skozi park nivojsko stečejo poti glede na hitrost gibanja: pešci se spustijo najnižje, kolesarji pa nekoliko višje prečkajo prostor po kolesarski avtocesti s krožiščem.

Za rešitev bivanjske problematike študentov, preprečevanje njihovega odrinjanja iz središča in komercializacije zemljišč, obrobja Koloparka namenimo študentom in okoliškim skupnostim. Študentski domovi s spremljajočimi programi naselijo sedanji študentski Kampus, prazna zemljišča DUTB ob Parmovi, praznino ob tirih pred tiskarno Delo ter prostor na stičišču Tivolske in Celovške.

Zgostitev programov na robovih Koloparka ponudi možnost, da površine med potmi ostanejo  proste in razen točk za počitek ozelenjene s travniki in drevesi. Prostor pod železniškimi tiri namenimo plezališču.

S ciljem dodatne spodbude trajnostne mobilnosti se bencinska črpalka preuredi v kolesarski center s servisom in izposojo koles. Dostopen je s kolesarske avtoceste, ki se preko krožišča pod tiri nadaljuje proti Šiški in Bežigradu.

#trajnostna mobilnost #parki in druge zelene površine #revitalizacija mestnih območij

icon-prev
icon-next