Transparentnost prostorov

Kim Širec

mentor: prof. Maruša Zorec
asistent: asist. Uroš Rustja
demonstratorja: Tadej Bolta, Andraž Keršič

V osrčju Vipavskega Križa, ki se mogočno dviganad Vipavsko dolino, se nahaja lokacija, skrita med plastmi ozkih ulic. Tu sem zasnovala moj seminarski projekt z bivalnim in delovnim prostorom za slikarja. Koncept so oblikovali nizi ulic, ki so ustvarili več nivojev hiše. Ti so med seboj povezani znotraj in z zunanjim prostorom. Prostor je introvetiran, hkrati pa njegova fluidnost omogoča hitro komunikacijo med posameznimi deli hiše in zunanjostjo, ki ima velik vpliv na razporeditev programa v hiši. Tako se izoblikujejo javni prostori prepleteni z manj intimnim bivalnim delom z neposrednim dostopom do stiščišča ozkih ulic in trga ter zasebni prostori. Ti so popolnoma intimni, s pogledi skozi nize hiš v daljavo Vipavske doline.

“The movement between rooms is as important as the rooms themselves; and its arrangement has as much effoct on social interaction in the rooms, as the interiors of the rooms.” THE FLOW THROUGH ROOMS / Christopher Alexander, A Pattern Language

#živeti z zemljo #oživljanje podeželja #dom #vas #skupnost

icon-prev
icon-next