Stik tradicije in mladosti

Nik Šimetić

mentor: prof. Maruša Zorec
asistent: asist. Uroš Rustja
demonstratorja: Tadej Bolta, Andraž Keršič

Grad Grad danes deluje bolj zaprta kot odprta skupnost. Želja upravljalcev je to skupnost odpreti za veliko več različnih skupin ljudi kot pa ga zdej obiskuje. Posebnost gradu je njegova povezanost z reliefom in naravo, ter sama njegova vmeščenost v prostor; grad je v bližini vasi, hkrati pa izoliran v gozdu. Z namenom vabljenja različnih uporabnikov, grad odpiram navzven, proti naravi, tako kažem da grad ni samo zaprt in zaseben prostor, ampak da je odprt za vse ljudi. Presekanje krožne poti, ki že obstaja s prečno, ki na obeh koncih steče v gozd je celoten predviden poseg. Vse prostore ohranjam oz. prilagajam novemu programu. Prerezna pot je točka srečevanja in druženja. V tlorisih lahko opazimo tri vhode, na treh streneh gradu, ki grad objamejo, utrdijo, ter namestijo in povežejo s terenom. Vsak vhod je namenjen različnemu uporabniku. Sredinski vhod obiskovalcem, vzhodni obrtnikom in servisu, zahodni pa študentom akademije. Grad postaja center Goričkega, center umetnosti in turistična zanimivost.

#stavbe za vzgojo in izobraževanje #stavbe za kulturo in prireditve #stavbe mešane rabe

icon-prev
icon-next