Rethinking Tobačna

Franc Jakob Planinšek

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Projekt obravnava območje Tobačne, tako v zgodovinskem kot tudi v morfološkem kontekstu. Glavni dva objekta Tobačne tovarne, kot tudi kulturni center, se ohranita, medtem ko se preostal program prilagodi glede na potrebe infrastrukture. Območje ob Tržaški ulicio, kjer se nahajo tudi ohranjeni objekti, je še vedno namenjen kulturnim kot tudi gospodarskim dejavnosti, medtem ko so objekti v osrednjem delu loakcije pretežno stanovanjski. Čeprav je osnovni tip še vedno atrijski blok, je z manjšimi odvzemanji in diagonalnimi preseki izoblikovana nova tipologija, ki se v različnih variacijah pojavi po celotnem območju. Čeprav se lahko tip loči na več načinov, je za celoten pretok najbolj primerna oblika, ki je sestavljena iz dveh posameznih L-jev, ki sta si zrcalna in ponekod presekana. Na samem začetku se obdrži linearna postavitev, ki se naveže na predhodni slabše vzdrževani objekt squat-a Cirkulacija 2.0.0. Ker pa je detrimentalno nadomestiti tak objekt s stanovanjskim blokom, je kare razcepljen na dva podolgovata dela, ki služita kot novi prostor kulturnega društva in arhiv. V ta namen se tudi premisli prostor v sami okolici kjer se oblikuje različne javne prostore, namenjene posedanju, sprehajanju in druženju. Severni del zaznamuje glavni vhod na območje Tobačne, na desni se strani v loku podaljša vse do njegovega diagonalnega izhoda na Oražnovo ulico. Ta predel je namenjen pretežno stanovanjski pozidavi, ki se vpne na diagonalo ob Tivolski.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next