Novi splitski Pazar

Hana Kifle, David Kramberger

Mentor: prof. Tadej Glažar

Asistent: asist. Jure Henigsman

Območje rive je leta 1929 pritegnilo pozornost arhitekta Plečnika, kjer je predvidel izgradnjo banovinske palače, ki bi z umestitvijo v prostor odkrivala južno zidovje Dioklecijanove palače. Približek Plečnikovemu konceptu prehodnosti in kompaktnosti hkrati, aplicirava na območje tržnice. Lokacija je potencialna za razvoj zaradi tranzitnega značaja, neposredne bližine morja in goste posajenosti z drevesi. Poleg tega pa se območje sooča s problematiko izseljevanja lokalnega prebivalstva v predmestje. Na situacijo odgovoriva s hibridom, ki se vključuje v kontekst s posnemanjem stavbnih linij in višin okoliških objektov. Pozidava pokrije polovico območja obstoječih tržnic in situacijo razdeli na promenado s trgom pri samostanu ter podaljšek rive v priobalnem pasu. Hibrid v sebi združuje tržnice v prostem pritličju, pod katerimi se iz S dela v center mesta pripelje podzemna železnica, ta se v izteku do rive prelevi v potniški terminal. V kleti je območje dostave za food court in tržnice ter parkirni prostori. Promenada, ki poteka od Vukovarske ulice do rive steče skozi objekt. Od nje se odcepi stopnišče, ki vodi do food courta, v isti etaži so tudi pisarne, etažo višje pa stanovanja. Rešitev daje uporabnikom občutek mesta v malem, ki ga prebadajo drevesa. S tem se ustvari prostor integracije, kvalitetnega bivanja in nove identitete.

#tržnica #javniprostor #hibridnastavba

icon-prev
icon-next