Vetrnica šestih melodij

Ana Kosmina

profesor: izr. prof. mag. Alessio Princic

konzultant: Paulo Barbaresi u.d.i.a.

demonstor: Mia Konjikušić, Maruša Kovač, Sandi Naglič

Melodija je glasbena prvina, ki temelji na zaporednih odnosih med toni. Prav to je bilo glavno vodilo pri oblikovanju mojega paviljona. Zamislila sem si paviljon za glasbenike, kjer bi lahko ustvarjali oz. soustvarjali glasbeno pravljico. Paviljon sem sestavila iz šestih, preprostih elementov. Želela sem, da vsako nadstropje predstavlja svoj ton v melodiji, hkrati pa nudi glasbenikom zasebnost pri ustvarjanju. Pri vzpenjanju po mojem paviljonu vsak obiskovalec oz. glasbenik v posameznem nadstropju naleti na nekaj povsem novega: nov pogled, nova barva, novi občutki in seveda nova glasba. Različne poglede sem ustvarila z zamikanjem nadstropij za 45 stopinj. Vsako nadstropje krasi svoja barva. Barve sem povzela po umetniku Robertu Irwainu, natančneje po njegovem delu: Who’s Afraid of Red, Yellow & Blue. Z zamikanjem nadstropij sem dosegla, da tloris mojega objekta spominja na vetrnico. Paviljon je zelo preprost, jasen, vendar pa kljub svoji preprostosti še vedno vzbuja pri sprehajalcih radovednost. Paviljon bo nudil sprehajalcu možnost doživeti glasbo na povsem drugačen način. Glede na pozicijo v parku bo mogoče poslušati različno melodijo, ki jo bo ustvarjal paviljon. Paviljon bo v bistvu kot orkester, ki bo igral različne melodije glede na to, kje se bo poslušalec nahajal.

#mediteranska arhitektura #mediteransko mesto #ureditev obale.

RAZISKAVA

Skozi celotno študijsko leto smo s pomočjo najrazličnejših vaj, ki so krepile našo kreativnost, raziskovali  projekt. Kot rezultat procesa raziskovanja je nastala naša zaključna naloga.  Z različnimi vajami smo se ukvarjali z razumevanjem prostora, z raziskovanjem senc in umetnosti arhitekture na splošno. Pri naši prvi vaji (slika 1) smo analizirali umetniška dela Maholy Nagyja ter s pomočjo prepogibanja samega dela poskušali ustvariti nov prostor. S svojo kreativnostjo smo ustvarjali nov prostor, analizirali elemente, ki tvorijo prostor, preučevali nastanek senc. Druga vaja je bila učenje ročnega risanja načrtov.  Učili smo se pravil risanja arhitekturnih načrtov (slika 2) na primeru risanja tlorisa in prereza Case Study Houses. Pri četrti vaji smo raziskovali sence, natančneje kako lahko s senco naredimo pot skozi prostor (slike 3, 4, 5, 6). Naučili smo se razumeti prostor, uporabljati kontrast in hierarhijo med elementi, pomen senc in razumevanje elementov prostora kot celoto. Vsa spoznanja in ugotovitve smo nato uporabili pri končnem projektu.

Končni izdelek je nastal preko procesa izboljšanja in nadgradnje osnovne ideje. Izdelala sem kar nekaj idej predno sem prišla do končnega izdelka (sliki 9 in 10). Ker je moj paviljon glasbeni paviljon sem velik pomen pri realizacija projekta namenila tudi analizi zvoka skozi prostor (slika 7) ter posledično temu prilagajala obliko in zasnovo objekta (slika 8).

icon-prev
icon-next