Destilarna Pekel

Jan Bezjak

mentorica: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistenta: asist. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstratorja: Žan Menegatti in Maks Rojec

konzultant za statiko: doc. dr. Simon Petrovčič

Destilarna Pekel je projekt prenove Mlina Pekel v Steskah. Arhitekturna in urbanistična intervencija povezuje stavbe na lokaciji, poudari pomen vode, hkrati pa ohranja zunanji videz stavb. Nov program obsega destilarno, delavnico za izdelavo sodov, skladišče, malo hidroelektrarno, bivalne prostore za stalno naselitev in možnost začasnega bivanja. Namen destilarne je, da uporablja energijo pridobljeno iz obnovljivih virov in s stranskim produktom destilacije (toploto) omogoča ogrevanje bivalnih delov (industrijska simbioza).

#industrijska dediščina #prenova industrijskih stavb in območij #trajnostna arhitektura

icon-prev
icon-next