Katalog

Ana Lipovšek

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Osnovni koncept projekta je nastal iz analize potreb prebivalcev Podlubnika. Čez raziskovanje sem prišla do več ugotovitev, kaj prebivalcem v prostoru primanjkuje. Tako so se razvili štirje različni tipi konstrukcij, ki se umeščajo med vrstne hiše. Med te spada skupni vhod, ki razdeli hišo na 4 stanovanja, kar odgovarja na problem prenove hiš prebivalcev za njihove otroke. Drugi tip je delo od doma, ki prebivalcem zagotavlja več namenski prostor za vodenje podjetja. Tretji tip konstrukcije je rastlinjak, četrti tip pa skupna zunanja kuhinja in prostor za piknik, kar ljudem omogoča boljšo socialno integracijo in daje prostor za druženje. Vsak tip se umešča na določeno mesto med dvema hišama in s pozicijo nakazuje svojo uporabo. Med tem ko je delo od doma pozicijsko bližje cesti, nakazuje povezavo z ostalimi deli Podlubnika, med tem ko je rastlinjak bolj povezan z vrtom in temu primerno tudi pozicioniran. Konstrukcija vseh tipov je narejena iz lesa, kar omogoča da se le ta razstavi in ponovno sestavi po potrebi in na različnih območjih. Cilj projekta je, da se lahko narejeni tipi umeščajo med hiše po želji oz. potrebi in tako ljudem omogočajo kvaliteten bivanjski prostor.

#nove stanovanjske tipologije #stavbe mešane rabe #trajnostna urbana regeneracija

icon-prev
icon-next