»L« Stavba

Tea Berljavec

mentorica: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski
asistenta: asist. Tomaž Berčič in asist. dr. Andrej Mahovič
demonstratorja: Žan Menegatti in Maks Rojec

konzultant za statiko: doc. dr. Simon Petrovčič

Stanovanjske enote so oblikovane v črki “L” ter zložene ena na drugo tako, da so v vsakem nadstropju rotirane za 180˚ glede na prejšnjo postavitev enote. Enote med seboj povezujejo vertikalne komunikacije v skrajnem delu tlorisa. Stanovanje ima enako velik dnevni in nočni del prostorov znotraj stavbe in odprto ozelenjeno teraso.

#prilagodljivost v arhitekturi #site specific #stanovanjska gradnja

icon-prev
icon-next