Sodobna tobačna

Lovro Pinter

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Tobačna tovarna mi predstavlja lokacijo pretekle gospodarske dejavnosti v mestu, danes po, že mnogo let po zaprtju dejavnosti, izkoriščen prostor v propadanju. Pri mojem projektu sem se odločil, da ne ohranim objektov stare Tobačne tovarne zaradi tega, ker sem želel preveriti kako bi lokacija delovala s popolnoma novo zasnovo. Kot opomin v odločanju: ohranjati preteklost s kakovostnim vzdrževanje ali pa propadanje nadomestiti z novim. Koncept urejanja sem gradil na povezavi območja z robnimi pogoji in morfologijo okolice. Tako je organiziran uvoz in izvoz na območje v smeri Oražnove ulice iz katere bi bili speljani dve novi dvosmerni cesti: prva bližje Tržaški cesti, druga železnici in obe bi vodile do podzemne garaže. Na območju sem želel čim manj cest in s tem omogočiti ljudem čim več prostora in manj hrupa, ki je velik problem v tem delu mesta. Poleg velike podzemne garaže je na območju tudi parkirišče za približno 90 avtomobilov in ulično parkiranje na obeh cestah. Višine blokov sem razdelil na dva dela in sicer nižje (10m), ki imajo dve nadstropji in visoke (16m), ki imajo štiri nadstropja. Razlog za odločitev o teh višinah je, da ne motijo pogleda iz Rožne doline proti Gradu ter vključevanje v morfologijo bližnjega prostora. Pri zasnovi kompozicije je bila moja prioriteta kako omogočiti čim manj hrupno življenje (cestni hrup), zaradi tega sem se trudil glavno kompozicijo postaviti čim bližje sredini območja.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next