Grajsko pribivanje

Kristina Vončina

mentor: prof. Maruša Zorec
asistent: asist. Uroš Rustja
demonstratorja: Tadej Bolta, Andraž Keršič

Demografska situacija v Sloveniji je pereča; posodobitev sistema dolgotrajne oskrbe starostnikov je eden izmed ključnih izzivov slovenske družbe. Z reševanjem problema bi se morali začeti ukvarjati v širšem družbenem kontekstu, prav to pa je bil razlog programske zasnove projekta. Projekt je umeščen v grajsko Pristavo gradu Grad na Goričkem. Obstoječi objekt je včasih služil kot infrastruktura gradu, danes pa v njej v slabih razmerah prebivajo posamezne družine. Obstoječemu objektu dodam novo pritlično intervencijo, ki se na obeh straneh odziva na teren. Bivalne enote so orientirane na jugozahod, kar zaradi obilice svetlobe varovancem zagotavlja ugodno bivanje. Starejše uporabnike sem želela povezati z naravo, hkrati pa jih povezati z vaško ulico. Ker se mi zdi socialni stik najbolj pomembna vrednota v starosti, sem poleg gospodinjske skupnosti v zasnovo vključila tudi programe delovno terapijo, trgovino in lokal. S pomočjo delovne terapije varovanci ohranjajo socialne stike, motorične sposobnosti, hkrati pa prispevajo delež k lokalni skupnosti. Obnova starega objekta temelji na odprtosti pogleda z ulice, prek nove intervencije na zadaj ležečo pokrajino. Svetloba zahajajočega sonca, ki končno doseže ulico, privablja mimoidoče in ponuja novo obliko druženja, sobivanje in vključevanja starejših v družbo.

#živeti z zemljo #oživljanje podeželja #krajinski park goričko #skupnost #medgeneracijsko povezovanje

icon-prev
icon-next