Cerkev sv. Frančiška Asiškega v Šiški

estrih

Anton Jakob Bonča, Petra Pogačnik, Mojca Prevodnik

V cerkvi, iz katere smo odvzeli prvotni odtis smo večkrat opazili motiv nizanja različnih višin plasti, kar smo želeli pokazati tudi v kompoziciji. Z na prvi pogled dokaj enostavno postavitvijo iz dveh negativov in dveh pozitivov odtisa smo želeli ustvariti občutek dviganja in spuščanja, hkrati pa na sredini oblikovati manjši kvadratni prostor, ki se ob dveh vogalih odpira in tako teče naprej. Z uporabo pozitivov in negativov smo kljub jasni simetriji poskušali doseči razgibanost in dinamiko celotne kompozicije, ki se kaže s prehajanjem med različnimi višinami.

icon-prev
icon-next