Enomaterialnost

trajnostna tehnika

skupina študentov:
Lara Boštjančič
Damir Hutinović
Noemi Milanović
Neža Rečnik

Uporaba čim manjšega števila različnih materialov v stavbi z namenom enostavnejše razgradnje in priprave za reciklažo, pozornost kako so materiali spojeni – povezani, čim manj lepljenja oziroma čim več povezav, ki jih je možno v čim večji meri ločiti in tako konstrukcije demontirati in razgraditi so bili eni od naših ciljev, ki smo jih zasledovali pri zasnovah na območju vasi Stožice v Ljubljani.

icon-prev
icon-next