Zeleni Bršljin

Alain Vilman

Mentor: doc. dr. Tomaž Slak, konzultantka: Lana Strle

Na območju degradirane industrijske cone v Bršljinu v Novem mestu smo zasnovali stanovanjsko naselje, ki se prepleta z naravo in rekreacijskimi površinami.

Na severnem robu naselja smo zasnovali večjo hibridno stavbo, katere program je namenjen prebivalcem naselja, kot tudi okoliškim prebivalcem in obiskovalcem od drugod. Predstavlja prostor, kjer se ljudje združujejo in družijo, hkrati pa jim zagotavlja program za opravljanje in zadovoljitev življenjskih potreb, kot so trgovine, lekarna, vrtec, rekreacija ipd.

Za ta namen smo zasnovali dokaj odprt tloris, kjer lahko spreminjamo razporeditev in velikost prostorov z manjšimi posegi in jih tako prilagodim želenemu programu. Pri obstoječi zasnovi smo na zahodni strani v prvi dve etaži umestili trgovsko – storitvene dejavnosti, na vzhodni strani pa se nahajajo razstavni prostor, recepcija hotela in bar. V tretji etaži, ki se razprostira preko trga med prostoroma v prvi etaži, se nahajajo fitnes center, kulturna dvorana in kongresni center. Nad kongresni centrom je postavljen stolpič, ki v prvih petih etažah nudi prostor poslovni dejavnosti, višje pa je umeščen hotel. Zadnji dve etaži sta namenjeni hotelskemu spa-ju in hotelski restavraciji ter baru. Stavba je visoka 60 metrov.

#stavbe mešane rabe #stavbe za turizem #stavbe za šport #rekreacijo in sprostitev #od sobe do mesta – raziskava prostorskih razmerij #hibrid

icon-prev
icon-next