Parkrajina

Ana Marija Snoj

mentor: doc. Mitja Zorc

asistentka: Klara Zalokar

demonstratorja: Maruša Turnšek in Tadej Urh

Projekt Parkrajina (prekrivanka iz besed »parkiranje«, »park« in »krajina«) povezuje zaprt podzemni svet parkiranja z odprtim razgibanim nadzemnim svetom. Ozelenjena streha parkirne hiše je pohodna površina, oblikovana kot miniaturna gričevnata pokrajina, ki jo vozniki zaznavajo nad seboj. V prečni smeri jo podpira konstrukcija armiranobetonskih stebrov in nosilcev ter na njih dobetoniranih sten, ki podpirajo najvišje dele strehe. Ta je ob robovih ponekod privzdignjena, kar omogoča prehajanje pešcev in pogledov, ter svetlobe in zraka v kletno etažo in iz nje. Slednje omogočajo tudi svetlobniki. Skozi tri od njih rastejo na plano gozdiči dreves, ki uporabnike vabijo k stiku z naravo. V pritličju pod delom strehe ob Zdravstvenem domu je pokrita kolesarnica, ki je obenem tudi točka za izposojo koles Kamkolo. Vstopi na garažno streho oziroma prehajanje čez parkovno površino so prilagojeni predvidenim povezavam med okoliškimi stavbami. Večnamenski javni prostor je zasnovan kot kraj za sprehajanje, druženje in igro ter omogoča tudi sezonsko dogajanje – razstavišče, tržnico, bralnico, gledališče in kino na prostem na tribunah ter sankanje po klančinah.

Povezava do analize Jezik vzorcev Kamnika
Interpretacija strešine ~ Detajl / 09
Prostori odmika ~ Mesto.1 / 06
Vozlišča dejavnosti ~ Mesto.1 / 09

#infrastrukturne stavbe in objekti #javni prostor #parki in druge zelene površine

icon-prev
icon-next