Konjeniški park

Lara Boštjančič, Neža Rečnik

mentor: izr. prof. dr. Matej Blenkuš, u.d.i.a.,

asistent: Primož Žitnik, u.d.i.a.,

konzultanta: Ajdin Bajrović, u.d.i.a in Dominik Košak, m.i.a.

Zasnovati konjeniški park na sorazmerno poplavnem območju ob reki Savi in ga poleg tega vključiti v območje že delno urejenega športnega parka ni bila posebno lahka naloga. Projekt sledi želji, da območje postane nov odprt javni prostor, očiščen prometa, z lokacijo prav na robu mestnega dogajanja, ki tja še ni povsem poseglo.
Oblika in izvedba konjskih hlevov sledita težnji po enomaterialnosti, ki je tako za projekt, kot lokacijo, značilna. Volumni so preprosti, nakloni streh pa premišljeni in hkrati pomemben element trajnostne arhitekture—upravljanje s pitno vodo. Območje bi lahko razdelili na 4 glavne dejavnosti: Postaja konjeniške policije Ljubljana, konjeniški klub, botanični vrt in športni park. Vsi programi logično dopolnjujejo in povezujejo prostor in uporabnike, ki se v njem srečujejo.

#naravni materiali in tehnike gradnje#stavbe za šport #rekreacijo in sprostitev #rekreacijske površine

icon-prev
icon-next