Knjižni forum

Lin Martin Japelj, Maja Pisnik

Mentor: prof. Jurij Sadar, u.d.i.a.

Asistentka: Ana Kreč, m.i.a.

Aškerčeva 7, stavba arhitekta Plečnika v Ljubljani, znana tudi kot »Stara tehnika«, po izselitvi Fakultete za farmacijo na Brdo postane prazna. Medtem se v sosednjo obnovljeno stavbo bivše Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (FKKT) naseli do sedaj razpršena Akademija za Gledališče Radio Film in Televizijo (AGRFT).

Obstoječi stavbi »stare tehnike« sva »vdihnila« novo, drugačno življenje z raznolikimi ambienti, hkrati pa z nadzidavo dodala nove prostore. Konstrukcijsko in tipološko ločiva dva tipa objektov; prvi je Plečnikova lamelna stavba stare tehnike ter druga južni blok, katerega z nadzidavo spremeniva v stolpič. Galerije v notranjosti stare tehnike odpreva, zareževa v nadstropja in ustvariva dvovišinski prostor. Južnega krila ne spreminjava, obstoječemu jedru dodava samo dodatno jedro z dvigali, katera podaljšava v višino, do jeklene nadzidave s petimi, terasasto umeščenimi nadstropji, ki se na vrhu zaključijo z razširjeno konstrukcijo. Na južni strani objekta urediva park, ki poveže novi AGRFT, obstoječi NTF ter programsko novo umeščeni CTK ter Rimski zid, v smiselno celoto.

Nadzidavo sva oblikovala na podlagi praelementa, ki izhaja iz stavbe stare tehnike. Referira se na zaobljen venec objekta, ki se vije okoli stavbe in se širi navzgor. Podobno se nadzidava južnega bloka odpira proti nebu z zaobljenimi fasadnimi stranicami. Praelement predstavlja polno, težko potezo, ki pa jo v nadzidavi dematerializirava, spremeniva v lahko in prosojno obliko, ki lebdi nad obstoječo stavbo.

Programsko sva v obstoječo stavbo naselila Centralno tehniško knjižnico, ki skozi leta svojega delovanja ni bila deležna ustreznih prostorov. S selitvijo na Aškerčevo 7, ohraniva stik knjižnice s bližnjimi fakultetami in njihovimi študenti. Pritličje knjižnice je odprto, namenjeno vsem. V njem se nahaja knjigarna, nekaj čitalniških mest in knjižnica FF. Odpira se v dvovišinski prostor, ki v prvem nadstropju ponuja prosti pristop do knjig, prostor za branje in delo, ter predavalnice, ki se nahajajo v južnem bloku. Mansarda in drugo nadstropje predstavljata pisarne knjižnice, upravo in arhiv. V tretjem in četrtem nadstropju so arhivi, kjer so shranjene ostale knjige ter standardi. Peto nadstropje je odprta avla z manjšo teraso, kjer se knjižnični del loči od čitalnic v zgornjih nadstropjih. V nadzidavi se nahajajo prostori, namenjeni učenju in študijskemu delu. Čitalnica se razprostira po odpirajočih se nadstropjih, ki ločujejo različne tipe prostorov, ob enem pa so le-ti neposredno povezani v velik »oblak znanja«. Po celotnem stolpu se odpirajo pogledi na vse strani Ljubljane, na vrhu pa se stavba odpre proti nebu in zaključi z veliko teraso.

Južni park je razdeljen v več con, kjer se študentje in drugi uporabniki lahko učijo in sproščajo. Tlakovane površine predstavljajo zunanji del kavarne, ter manjšo ploščad kjer se nahajajo izkopanine Emone. Ostanki Emone so razkriti po ploščadi in dostopni vsem obiskovalcem. Park se razširi vse do NTF-ja in AGRFT-ja ter tako poveže celotno območje v prostor druženja in povezovanja, namenjeno tudi bližnjim fakultetam.

#univerza v mestu #fakultete in akademije #prostori izobraževanja

icon-prev
icon-next