Kraj prepleta mesta in univerze

Gloria Butorac

mentor/-ica: prof. dr. Aleš Vodopivec

tehnični sodelavec/-ka: Matej Tili

asistent/-ka: doc. Gašper Medvešek

Zakaj varnost pomeni zapiranje vase in v svoje okolje? Zakaj ljudje ne vstopijo v fakultete, čeprav so vrata ”odprta”? Problem: vrata so odprta le figurativno. Kaj bi se zgodilo če vrat in sten sploh ne bi bilo? Prostor lahko nagovarja ljudi naj se sprostijo, počutijo varno. Kaj omogoča obnašanje brez zavor? Da bi se tako počutili, potrebujemo nove, drugačne prostore, kjer bi se počutili dobrodošli.

Ideja utopičnega prostora univerze se lahko prilagodi vsakemu podnebju, reliefu, mentaliteti, ter tudi različnim potrebam fakultet. Meje med programi so transparentne, minimalne in fleksibilne. Ideja je zasnovati prostor v katerem se srečujeta univerza in  mesto. Izbrana lokacija je javen prostor vseh fakultet. Prostor omogoča delovanje katerekoli fakultete ter organiziranje različnih dogodkov, ki bi približali univerzo prebivalcem mesta.

#univerza v mestu #študij danes in v prihodnosti #tipologije visokošolskih stavb

icon-prev
icon-next