Med glasbo in tišino

Mojca Zupančič, Kaja Žgajnar

mentor: doc. Mitja Zorc

asistentka: Klara Zalokar

demonstratorja: Maruša Turnšek in Tadej Urh

Lokacija projekta je v Kamniku ob Ljubljanski cesti. Gre za prenovo in razširitev Knjižnice Franceta Balantiča, glasbene šole in večnamenske dvorane. Z odstranitvijo obstoječega povezovalnega dela med knjižnico in glasbeno šolo nastane prehod z Ljubljanske ceste proti novemu športnemu parku. Stavba se tako loči na dva dela – tihi del proti stanovanjskemu naselju in glasni del proti OŠ Toma Brejca. Obstoječim delom stavbe se dodajo večvišinski volumni. Konstrukcija starih delov stavbe ostaja armiranobetonska, dozidani deli pa imajo jekleno skeletno konstrukcijo. V obstoječe dele je program umeščen nasičeno, v nove volumne bolj prosto. V tihem delu je odrasli oddelek knjižnice z veliko čitalnico ter predavalnica, v glasnem delu pa so prostori glasbene šole in otroški oddelek knjižnice. Učilnice glasbenega pouka so predeljene z vgradnimi elementi, ki se glede na potrebe lahko nagubajo in tako pripomorejo k akustiki prostora. Tla velike dvorane so izvedena s praktikabli, kar omogoča prilagajanje vrsti prireditve in številu obiskovalcev. Vhodna avla s kavarno predstavlja vstopno točko in vozlišče stavbe. Med seboj povezuje programe, od nje se širijo poti po celotnem objektu, prek nje se povezujejo ključni zunanji prostori.

Povezava do analize Jezik vzorcev Kamnika
Centraliziranje družbenih stavb ~ Stavbe.1 / 06
Šivanje volumnov ~ Detajl / 07
Izložba karakterja ~ Detajl / 08

#stavbe za vzgojo in izobraževanje #stavbe za kulturo in prireditve #stavbe mešane rabe

icon-prev
icon-next