Preoblikovanje v sekvencah

Začetna oblika je za vse slušatelje enaka in predpisana. To je kvader poljubnih mer, v svetu arhitekutre je oblika najbližja opeki. Kvader je iz idealnega materiala, ki omogoča različne obdelave in predelave. Vse vaje s to tematiko obsegajo po šest sekvenc. Iz sekvence v sekvenco se predmet spreminja in preoblikuje, vendar tako, da je vsaka naslednja sekvenca logično izpeljana iz predhodne.

icon-prev
icon-next