Nova soseska s sledmi preteklosti

Urša Irman

mentor/-ica: izr. Prof. dr. Alenka Fikfak, doc. dr. Matevž Juvančič, doc. Aleksander S. Ostan

asistent/-ka: Janez P. Grom, Kristjan Lavtižar

Zasnovan koncept na območju nekdanje Tobačne tovarne temelji na zadoščanju sedanjih in prihodnjih potreb kot tudi na ohranjanju stavb kompleksa tovarne, ki nenazadnje predstavljajo pomembno industrijsko arhitekturno dediščino. Razporejeni volumni se delijo na dva sklopa stanovanjskih stavb na zahodni in vzhodni strani, ki se na jugu priključujejo ohranjenemu delu nekdanje Tobačne tovarne. V želji po ustvarjanju postopnega prehoda v višinah, med Rožno dolino in samim centrom mesta, je izbrana raznolika, ponekod delno preoblikovana tipologija stanovanjskih blokov s petimi do sedmimi etažami. Na območju sta predvideni dve garažni hiši, namenjeni stanovalcem nove soseske, večje zunanje parkirišče pa je namenjeno zaposlenim in obiskovalcem v kulturno usmerjenih dejavnostih Tobačne. Bližina centra lokaciji prinaša gost promet, zato so prometne poti na območju pomaknjene na njen rob. S tem je ustvarjena dodatna razdalja do samih prometnic (tudi do železnice), hkrati pa je zagotovljena kriterij trajnostno mobilne soseske – neprometna notranjost.

#revitalizacija mestnih območij #urbane praznine #prenova industrijskih stavb in območij

icon-prev
icon-next