Novi trg – staro središče

Petra Benedik

Mentor: doc. dr. Tomaž Slak, konzultantka: Lana Strle

V občini Mirna Peč sta preživljala svojo mladost pesnik Tone Pavček in glasbenik Lojze Slak, katerima je posvečen tudi muzej v prenovljenem objektu povojne osnovne šole. Nanju se naslanja koncept prenove središča Mirne Peči. Novo tlakovana os poteka od muzeja pa do stare šole na južni strani osi, v katero umestimo nov program – glasbeno šolo oziroma oddelek za diatonično harmoniko, medtem ko os na severni strani zaključuje stavba v kateri je danes občina, po prenovi pa bi lahko v njej zaživela knjižnica in sorodni javni programi.

Na osi so nanizani trgi različnih vsebin, na delu med obstoječim spomenikom padlim v NOB in novo stanovanjsko stavbo za mlade družine pa je vzpostavljena nova tlakovana osrednja javna površina namenjena tako avtomobilom za dostop do stavb, kot tudi pešcem (shared space ali deljeni prostor).

Na območjih zunaj naselja so nastala tri nova parkirišča, tako da se lahko obiskovalci do središča kraja sprehodijo pod drevoredom, po novo urejenih tlakovanih površinah. Ob starem igrišču za šolo, so dograjena nova igrišča za tenis in košarko, igrala za otroke ter fitnes na prostem. Na območju ob glavni cesti, kjer ob večjem deževju zastaja voda pa se je zajezil bajer, ob katerem lahko uživajo domačini in novo naseljeni prebivalci Mirne Peči.

#revitalizacija/reanimacija podeželja #vas #trg #javni prostor #parki in druge zelene površine

icon-prev
icon-next