Skladišče idej in domov, študentski dom iz kontejnerjev

Anja Žerjal

mentorica: izr. prof. mag. Anja Planišček
asistentka: asist. Mina Hiršman
demonstratorka: Eva Ivačič abs.arh.

Mladi se v Ljubljani srečujemo z visokimi najemninami, pomanjkanjem nastanitev in slabimi bivalnimi pogoji. Spraševala sem se ali je mogoče ustvariti nastanitev za mlade ceneje, hitreje in okolju prijazno.

“Skladišče idej in domov” se nahaja na severnem robu novega Koloparka, med staro tiskarno Dela in železniško progo. Ker bližina železnice omogoča enostaven transport, sem se odločila za uporabo kontejnerjev, ki se sicer kopičijo v pristaniščih. Odpadni ladijski kontejnerji imajo potencial, da s predelavo postanejo stanovanja ali delovni prostori, ki so mobilni in prilagodljivi.

“Skladišče idej in domov”  je kompleks za bivanje in ustvarjanje in je namenjen predvsem študentom kreativnih poklicev. Kompleks skozi čas raste in se manjša, skladno s potrebami. Bivanju so namenjeni stolpiči kontejnerjev, na južnem delu so ateljeji, na severnem pa skupni delovni prostori, kavarna in razstavišče za mlade ustvarjalce. Skozi kompleks stečejo poti in zelenje, ki nadaljujejo ureditev Koloparka.

Kontejnerji so mobilni – če želijo, lahko mladi ustvarjalci svoje ateljeje naložijo na vlak in odpeljejo v drugo mesto. Tudi kontejnerji s stanovanji so mobilni in jih je sčasoma možno premestiti drugam. Stalni so le prostori večjih dimenzij (razstavišče, kavarna itd.), ki imajo jeklene skeletne konstrukcije. Z ozelenjenimi strehami poudarjajo stalnost v prostoru. Stopnišča stolpičev z velikimi zelenimi terasami predstavljajo prostor za druženje študentov.

#prilagodljivost v arhitekturi #kreativne industrije in prakse #recikliranje

icon-prev
icon-next