Stanovanjska zazidava Tlaka

Barbara Gregorič, Davor Žebovec

mentor/-ica: izr. prof. Mihael Dešman, u.d.i.a.

demonstrator/-ka: Maja Cvelbar, abs.arh., Lucija Draginić, abs.arh.

asistent/-ka: Vlatka Ljubanović u.d.i.a

Lokacija snovanja stanovanjske soseske obsega območje Prekštan. Rahlo nagnjeno lokacijo na eni strani zamejuje gozd, na drugi strani pa reka Dreta. Naselje se razvija v smeri sever-jug. Stanovanjske enote se v linijah povezujejo v manjše sklope, med ustvarjenimi linijami pa se izmenjujeta dva tipa javnih prostorov. Dostopi do enot so omogočeni preko skupnostnih ulic, ki želijo poustvariti življenje, kakršno je bilo na ulicah nekoč, kjer so se otroci in odrasli srečevali, družili… Drugi tip vmesnih prostorov pa so pasovi zelenja, ki se od gozda preko naselja stekajo proti reki. V njih so urejene sprehajalne poti, vrtovi, cvetlične ureditve, otroška igrišča… Načrtovala sva dva tipa stanovanjskih enot. L-enota se proti skupnostnemu dvorišču nekoliko bolj zapre, odpira pa se na zaseben ozelenjen atrij, ki se steka v pasove zelenja. Preko druge T-enote pa ustvariva višinski preskok terena za eno etažo. V vkopanem pritličju pridobiva parkirne površine, s tem pa pridobiva tudi več zelenih in javnih površin v naselju. Preko pritličja se dostopa do nadstropnega bivalnega dela, kateri se odpira na ozelenjen atrij nad vkopanimi garažami. Celotno naselje sestavlja 37 enot, v katerih bi lahko prebivalo 148 ljudi, oziroma 37 prebivalcev/hektar.

#stanovanjska soseska #ideal hiše z vrtom #ulični prostor

icon-prev
icon-next