Trgovska hiša v Šiški

Miloš Bonča, Ljubljana, 1964

Anton Jakob Bonča

Linearna zasnova trgovske hiše v Šiški je del širše urbanistične ureditve, ki danes ni več čitljiva. Zasnovana je kot dolg transparenten niz štirih lokalov v treh nivojih – kleti, pritličju in nadstropju.

Objekt je pomemben zaradi:
– širše urbanistične ureditve
– subtilne vertikalne in horizontalne členitve fasadnega plašča
– obdelave strehe oz. venca objekta. Volumen objekta je izrazito linearne narave in sledi liniji Celovške ceste. S transparenco pritličja omogoča pretok prostora in poglede v zaledje “trga” pri kinu Šiška, ki je bil zasnovan kot eden od centrov vzdolž osi proti zahodu. Dosledno so ločeni posamezni elementi kompozicije: vhodi, stebri – vertikale, predelne stene. Z veliko pozornostjo
so oblikovani vsi detajli – zasteklitve v belih profilih z rjavim lesom, idr. Posebna kvaliteta notranjega prostora so obešena konzolna krožna stopnišča, ki poudarjajo vertikalno programsko povezanost vseh treh etaž.

Vertikalno členitev stavbne fasade določajo stebri oz. pilastri. Mednje so vstavljene steklene vitrine, ki segajo v skrajno zunanjo linijo fasade. S takšno volumsko modulacijo in vhodnim vetrolovom je na členjeni fasadi ustvarjena prostorska dinamika.

Venec ravne strehe objekta poudarja linearnost zasnove, formira uravnotežen zaključek vertikalne strukture in se na stranski fasadi konča tako, da lahko razberemo celoten prerez hiše.

icon-prev
icon-next