Osnovna in agronomska šola Kampor

Luka Šimičić

Mentor: prof. Tadej Glažar

Asistent: asist. Jure Henigsman

Z Urbanističnim projektom „Polje Kampor“ se ustvarja edukacijka pot v nasadu. Edukacijska pot povezuje Ravnikarjev spomenik s središčnim delom mesta, medtem decentralizira program na otoku in aktivira novi edukacijski program- osnovno šolo in srednjo agronomsko šolo z pripadajočim dijaškim domom.

Da bi se objekti približali merilu mesta, razdrobim večji volumen v več manjših. Disperzna kompozicija objekta omogoča močno povezavo objekta z naravo ter se na ta način popolnoma opušča tradicionalni tloris. Objekti so razdeljeni na večnamenski prostor ki je pokrit z okvirjasto konstrukcijo ter na majhne objekte ki v njej svobodno plavajo. Središčni, večnamenski  prostor šole sledi obstoječemu nasadu oljk ter skupaj z obstoječo bolnišnico ustvarja vhodni trg za Kamporsko polje.  Okoli središčnega prostora so organizirane učilnice in ostali prostori šole ki s svojo obliko prevzamejo raspršeno tipologijo mesta ter med sabo ustvarjajo zasebne družbene prostore. Dijaški dom je lokalno postavljen kot meja grajenja med mestom in novim nasadom. Linijski objekt v obliki pergole sledi obstoječi prometnici ter v središču tvori park v nasadu. Objekt je razdeljen na odprte in zaprte cone. Zaprte cone ščitijo učilnice in družbene prostore okoli spalnice, a odprte prepuščajo naravo znotraj samega objekta.

#stavbe za strokovno izobraževanje (strokovna šola, delavnica, fablab,…) #stavbe za vzgojo in izobraževanje (vrtec, osnovna šola, srednja šola, vzgojno-izobreževalni zavod, …) #javni prostor, parki in drugi zeleni prostori #mediteranska arhitektura #gradnja z lesom

icon-prev
icon-next