Kamniti most s kapelico

Mirna, 18. stoletje

Hana Rajar

Most, ki povezuje vzhodni in zahodni del Mirne je dala zgraditi Marija Terezija v 18. stoletju. Sprva je bil most lesen, a so ga kasneje zaradi velike uporabe in nevarnosti poplav sezidali iz kamenja. Sezidan je iz rezanega apnenca in ima pet prekatov, od tega so trije nad rečno strugo, ker pa na tem delu reka Mirna rada poplavlja, sta temu namenjena še dva prekata. Danes je kamniti most namenjen le prometu, za pešce pa je zraven zgrajena lesena brv.

Izbrala sem si izsek mosta, na katerem je kapelica svetega Križa, ki je bila zgrajna leta 1856, poleg polovice kapelice pa sem v risbi predstavila tudi polovico prekata mosta. Ta izsek sem si izbrala, ker se mi zdi najbolj zanimiv ter menim, da najbolje pove zgodbo mirnskega mostu.

icon-prev
icon-next