Bivanje v objemu burje

Alen Omerzel

mentor: izr. prof. Tomaž Krušec

asistent: Miha Munda

gostujoči kritik: Miloš Kosec

Z izbruhom industrijske revolucije v 19. stoletju je mesto Izola doživelo gospodarski razcvet v prehrambeni industriji. Gradnja industrijskih objektov v neposredni bližini morja je mestu vdihnila novo identiteto. Suburbanizacija industrijskih obratov ter hkratni razcvet turizma na prehodu iz planskega v tržno gospodarstvo sta povzročili velike ekonomske pritiske zasebnih investitorjev na obstoječo industrijsko infrastrukturo Izole. Fragmenti ostankov izbrisane tovarne Arrigoni so danes le še bled spomin na nekdanjo gospodarsko moč mesta Izole. Turistifikacija gospodarstva v imenu zasebnega kapitala se kaže v programski osiromašenosti gospodarstva ter v izseljevanju delovno aktivnega prebivalstva iz občine. Vsi ti negativni demografski ter gospodarski statistični kazalci, kažejo na problematiko mladih, tako na nivoju zaposlovanja, kot pri najemanju cenovno ugodnih stanovanj. Sožitje med novo stanovanjsko gradnjo v obliki stanovanjsko-delavske zadruge in oživljanjem industrijske dediščine Arrigoni, se zoperstavi ekonomskim pritiskom turistifikacije in tako oblikuje novo okolje, ki združuje bivanje, delo ter kulturno-umetniško udejstvovanje. Preplet med preteklostjo in sedanjostjo vzpostavi novo identiteto bivanja v objemu burje.

#stanovanja za mlade #sodelo #stanovanjska soseska

icon-prev
icon-next